Struktura praktyki

Praktyka jest zarejestrowana w Urzędzie Wojewody Dolnośląskiego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 2002 roku.

W skład praktyki wchodzą dwa gabinety lekarskie, dwa gabinety zabiegowe, gabinet USG, pokój socjalny, sanitariaty i poczekalnia.

Praktyka posiada uprawnienia do kształcenia lekarzy w specjalizacji medycyny rodzinnej, odbywania staży podyplomowych dla lekarzy, praktyk studenckich i staży z pielęgniarstwa rodzinnego.

Lekarze rezydenci – odbywający staż specjalizacyjny z medycyny rodzinnej mają do swojej dyspozycji własny gabinet wyposażony podobnie jak gabinet lekarski szefa.

Dr Wolańczyk posiada ukończony kurs dla nauczycieli medycyny rodzinnej EURACT. .(LE-18(18)/2005/PL) - www.klrwp.pl/euract_certyfikaty.php

W praktyce obowiązuje rejestracja typu appointment – czyli rejestrowanie na określoną godzinę. W sytuacjach zagrożenia życia lub znacznej utraty zdrowia (nagły ból brzucha, nagła duszność, nagły ból serca lub nogi) rejestracja nie obowiązuje i należy się zgłosić do praktyki po telefonicznym upewnieniu się, ze lekarz jest obecny w praktyce.