Personel praktyki

Dr Jan Wolańczyk Dr Jan Wolańczyk

Pracuje w zawodzie lekarza od 1979 roku. Duże doświadczenie zabiegowe .z pierwszej dekady swojej kariery jako chirurg ogólny, i kilka lat pracy jako ruralista na przełomie lat 80/90, zakończone pomyślnie zdanym egzaminem specjalizacyjnym .z medycyny rodzinnej w maju 1995. Uważa medycynę rodzinną za najważniejszą specjalność lekarską, dającą pełny przegląd problemów zdrowotnych swoich podopiecznych. Jest nauczycielem medycyny rodzinnej oraz aktywnie uczestniczy na rzecz jakości opieki zdrowotnej. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminów Medycznych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Rady Akredytacyjnej. Współuczestniczy w pracach Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju.

Dr Krystyna Wolańczyk Dr Krystyna Wolańczyk

Pracuje w zawodzie lekarza od 1979 roku. Jest radiologiem i jednym z pierwszych w Wałbrzychu specjalistów USG bo od 1981 roku. Wyspecjalizowała się w ocenie chorób piersi (sonomammografia). Współuczestniczy w funkcjonowaniu praktyki od samego początku. Pacjentki zadeklarowane do praktyki mogą bez skierowania i nieodpłatnie kontrolować swoje piersi.

Mgr Andżelika Klimek-Łączniak Mgr Andżelika Klimek-Łączniak

Jest asystentką praktyki od 2001 roku. Ukończyła studia .z fizykoterapii i zarządzania. Do jej głównych obowiązków należy prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej oraz troska o jakość funkcjonowania praktyki.

Pielęgniarka rodzinna Maria Belica Pielęgniarka rodzinna Maria Belica

Jest w praktyce od 1998 roku. Do jej głównych obowiązków należą: opieka w środowisku, troska o prawidłowe funkcjonowanie gabinetu zabiegowego – dezynfekcję, sterylizację. Jej pierwszą specjalnością było pielęgniarstwo instrumentalne – przez długie lata była instrumentariuszką na chirurgii szczękowej. Prowadzi patronaże i szczepienia dzieci.

Pielęgniarka dypl. Jadwiga Łakomiak Pielęgniarka dypl. Jadwiga Łakomiak

Jest w praktyce od 2003 roku. Do jej głównych obowiązków należą: rejestracja pacjentów, troska o właściwe funkcjonowanie punktu pobierania krwi i innych materiałów biologicznych – współpraca z laboratorium, badania spirometryczne.

Położna rodzinna Beata Zielińska Położna rodzinna Beata Zielińska

Jest w praktyce od 2004 roku. Do jej głównych obowiązków należą patronaże u noworodków i ich mam, promocja naturalnego karmienia piersią.