Urządzenia

Posiadane urządzenia pozwalają na wykonywanie:

 • zabiegów małej chirurgii,
 • USG:
  • jamy brzusznej,
  • tarczycy,
  • piersi,
  • prostaty,
  • węzłów chłonnych,
  • przepływy tętnic szyjnych,
 • EKG,
 • spirometrii,
 • oceny drożności tętnic kończyn dolnych,
 • inhalacji
 • wlewów kroplowych i detoksykacji alkoholowej
 • anoskopii i rektoskopii
 • szczepień
 • otoskopii i płukania kanałów słuchowych
 • antropometrii
 • glikemii
 • hydrokolonterapii [4,4 MB]
 • leczenie światłem Bioptron
 • screeningu skrzywień i rotacji kręgosłupa dzieci

Programy

Praktyka realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.
Informacje znajdują się w tym pliku [655 KB]

Poza wymaganiami kontraktu pacjenci objęci są programami opracowanymi przez Praktykę w oparciu o aktualne standardy postępowania. Należą do nich:

 • programy wczesnego rozpoznania:
  • cukrzycy
  • nadciśnienia tętniczego
  • krótkiej interwencji antyalkoholowej
 • programy:
  • wykrywania nowotworów dziedzicznych
  • profilaktyki nowotworów przewodu pokarmowego
  • wykrywania i leczenia chorób reumatoidalnych
  • przeciwdziałania uzależnieniu benzodiazepinami
  • rozwiązywania wielkich problemów geriatrycznych
  • przeciwdziałania otyłości
  • prawidłowego żywienia i karmienia piersią
  • naturalnego planowania rodziny
  • wykrywania depresji i zaburzeń lękowych