Historia

Z końcem sierpnia 1992 roku dr Jan Wolańczyk wygrał konkurs na zagospodarowanie pod gabinet lekarski lokalu w budynku po rozwiązanym Funduszu Wczasów Pracowniczych „Podgórze 2” w Jedlinie-Zdroju”. Działalność Praktyki Lekarskiej w tym lokalu rozpoczęła się 4.01.1993. W maju 1995 roku w Warszawie po zaliczeniu państwowego egzaminu lekarskiego z medycyny rodzinnej dr Wolańczyk rozpoczął starania o uzyskanie kontraktu na prowadzenie za publiczne pieniądze nieodpłatnej dla pacjentów praktyki medycznej. W tym czasie rozpoczynały się w Polsce prace nad tym zjawiskiem (Żywiec). Po półrocznych pracach taki kontrakt, wypracowany z ówczesnym Lekarzem Wojewódzkim .dr Januszem Andrzejewskim podpisał Wojewoda Wałbrzyski mgr Henryk Gołębiewski 6.11.1995 roku. Był to wtedy szósty .w Polsce kontrakt, a drugi na Dolnym Śląsku. To był pionierski czas dla praktyki. Odniesieniem dla kształtowania specyfiki firmy lekarskiej były opisy i wizytacje w praktykach lekarzy rodzinnych w krajach europejskich, a przede wszystkim idea medycyny rodzinnej. Praktyka przez kilka lat była miejscem spotkań dla wielu lekarzy z różnych regionów Polski, którzy zamierzali rozpocząć taką działalność. Pionierskim czasem była komputeryzacja praktyki. Przez wiele lat była jedyną .w Polsce prowadzącą w 100% elektroniczną dokumentację medyczną od 1995 roku.

Czas wejścia w Polską rzeczywistość ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym i później Narodowego Funduszu Zdrowia w olbrzymim stopniu spacyfikował rozwój medycyny rodzinnej i zawrócił system do czasów Siemaszkowskiego – sowieckiego – modelu opieki zdrowotnej opartego o szpitalnictwo i specjalistykę, pauperyzując znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Zatrzymany został rozwój Praktyk Lekarzy Rodzinnych. To obecny czas, w którym firma nadal płynie pod prąd realnie wdrażając ideę medycyny rodzinnej.

Z praktyki korzystali i korzystają też pacjenci z okolicznych miejscowości.