jan.wolanczyk@cicomputer.pl

Tworzymy zespół pracowników realizujących ideę medycyny rodzinnej we wszystkich jej aspektach w oparciu o metody i narzędzia jakości.

Wdrażamy standardy jakości i poddajemy się zewnętrznej ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Dotychczas uzyskaliśmy dwukrotnie certyfikaty akredytacyjne tej instytucji.